Tot 18 jaar:

Diagnostiek en behandeling onder de 18 jaar kan vergoed worden door de gemeente. Er is altijd een beschikking / indicatie nodig vanuit de gemeente. Een jeugdregisseur, wijkcoach of jeugdconsulent vanuit de gemeente kan dit voor je opstellen. Je kunt hiervoor contact opnemen met het Jeugdloket van de gemeente waar je woont. Heb je een verwijsbrief van de huisarts ook dan kan je aanmelden, wij zullen dan de indicatie aanvragen bij de gemeente.

Behandelcentrum Twente heeft contracten afgesloten met de volgende 14 gemeenten; Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Woon jij niet in bovenstaande gemeenten bijvoorbeeld door het woonplaatsbeginsel, dan gaan we hiervoor proberen een regeling te treffen met jouw gemeente.

Er is geen eigen bijdrage en geen eigen risico als je onder de 18 jaar bent. De gemeente betaalt de vergoeding aan Behandelcentrum Twente. Wel kunnen wij een bedrag in rekening brengen als je te laat je afspraak hebt afgezegd of niet op je afspraak bent gekomen(zie: Niet op afspraak komen / no-show).

18 jaar en ouder:

Als je 18 jaar of ouder bent dan kan de diagnostiek en behandeling vanuit de basiszorgverzekering vergoed worden. We bieden zowel behandeling binnen de Basis GGZ als de Specialistische GGZ. Er is altijd een verwijsbrief nodig van de huisarts en een vermoeden van een psychische stoornis om de zorg vergoed te krijgen.  Aan het eind van elk jaar zijn we druk bezig om om contracten met zorgverzekeraars af te sluiten over de hoeveelheid GGZ zorg de verzekeraars willen inkopen bij BCT.

We hebben voor behandelingen binnen de kortdurende generalistische GGZ en Specialistische GGZ  een contract met de volgende verzekeringen:

 • Menzis
  hieronder vallen ook; -Anderzorg, -Hema, -VinkVink
  Helaas hebben we een aanmeldstop voor verzekerden van Menzis ivm bereiken zorgplafond. We zijn in overleg voor verhoging van het budget.
 •  Achmea/ Zilveren kruis
  hieronder vallen ook; -FBTO, -Prolife, -Aon, -Interpolis, -De Friesland, -Zilveren kruis Ziezo. (ruimte voor aanmeldingen)
 • VGZ
  hieronder vallen ook; – IZZ, -Unive, – Bewuzt, -Zekur, -IZA, -UMC, United Consumers. (ruimte voor aanmeldingen)

Met een restitutiepolis (deze veranderen bij veel verzekeraars in 2024, kijk goed naar de voorwaarden!) mag jij zelf bepalen naar welke zorgverlener je gaat voor een behandeling. Ongeacht of er bepaalde prijsafspraken zijn gemaakt/ of we wel of geen contract hebben met jouw verzekeraar, vergoedt de zorgverzekeraar de volledige of een gedeelte van de rekening tot het marktconform tarief. Het is altijd goed om te overleggen met je verzekering of ze de GGZ behandeling volledig vergoeden of een gedeelte. Voor 2024 worden door verzekeraars hier veranderingen in doorgevoerd waardoor er mogelijk meer eigen kosten bij gaan komen. Verstandig is om goed te kijken naar de polisvoorwaarden.

De gemaakte kosten worden door je zorgverzekeraar verrekend met het wettelijk verplichte Eigen Risico. Dit is in 2023  €385.-. Houd er rekening mee dat het Eigen Risico al grotendeels of zelfs volledig opgebruikt kan zijn na één of enkele afspraken. Als je in het jaar nog geen andere zorgkosten hebt gemaakt kan het dus zijn dat je deze 385 euro eerst zelf moet betalen, de overige kosten worden vervolgens vergoed vanuit de verzekering. Als je vragen hebt over je Eigen Risico en over vergoedingen, controleer dan je zorgverzekeringspolis of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Hebben wij geen contract met jouw zorgverzekeraar en je hebt geen restitutiepolis? Ook dan is het mogelijk om bij ons in behandeling te komen.  Wij sturen dan de declaratie (per maand) naar jou.  De declaratie kun je dan zelf indienen bij je zorgverzekering. Hoeveel zij vergoeden hangt af van je polis en deze ligt meestal tussen 55% en 80% van de rekening. Je verzekeraar kan je hierover meer vertellen. Het bedrag dat overblijft is voor eigen rekening, dat wil zeggen dat is je eigen bijdrage en dien je (per maand) over te maken naar BCT. Wij gaan hierbij uit van het NZA tarief. Deze eigen bijdrage komt bovenop je eigen risico.

Ben je verzekerd bij Ditzo? Deze verzekeraar wil graag dat je eerst aan Ditzo toestemming vraagt om bij BCT in behandeling te mogen voordat je start met de behandeling. Deze informatie kan je vinden op de website van Ditzo.

Heb je vragen over vergoedingen dan mag je altijd contact opnemen met Maaike en Marieke van het secretariaat. Zij denken graag met je mee.

Niet op afspraak komen / no-show
Kan je echt niet komen op je afspraak? Laat ons dit dan minimaal 24 uur van te voren weten. Als je niet komt opdagen dan kunnen we 50 euro per afspraak in rekening brengen. Je afspraak afzeggen kan telefonisch of per mail.

Zelf betalen

Je kunt kiezen om de diagnostiek en/of de behandeling zelf te betalen, dan val je niet onder een vergoedingsregeling, wat enkele voordelen met zich mee kan brengen. Zo is er geen tussenkomst van je zorgverzekeraar of gemeente, bepaal je volledig zelf hoeveel en hoe lang je hulp wilt ontvangen en is er géén verrekening met het Eigen Risico. Wij hanteren dan een tarief van 125 euro per uur. Bijkomende tijd en kosten, naast de behandelafspraak, zijn ook de indirecte tijd voor bijvoorbeeld het schrijven van een behandelplan, uitwerken psychologisch onderzoek en intern overleg. Behandeling en diagnostiek bestaan uit directe en indirecte tijd en deze worden opgeteld en meegenomen in de berekening.