Vertel ons wat je vindt!

We vinden het belangrijk hoe jij onze zorg ervaart. We blijven ons verbeteren om nog beter bij jou wensen aan te laten sluiten. We doen er alles aan om de samenwerking en behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Positieve feedback en complimenten zijn uiteraard van harte welkom, maar ook als je  aanmerkingen, kritische punten en klachten hebt op de behandeling, de werkwijze, of  jouw behandelaar dan horen wij dat erg graag!

We nodigen je uit om dit ook al tijdens de behandeling of diagnostiektraject aan te geven. Als wij namelijk weten wat je niet of juist wel prettig vindt, kunnen wij hierop beter aansluiten. Laat het je behandelaar weten of mail naar info@behandelcentrumtwente.nl

Ook kan je naar bovenstaande mailadres mailen als je een klacht hebt over je behandeling, die je al besproken hebt met je behandelaar maar als  dit nog niet tot een gewenst resultaat heeft geleid. Een medewerker die niet betrokken is bij jou behandeling neemt dan contact met je op. Deze zoekt samen met jou naar een oplossing.

Vragenlijst – CQ-Index.
Ieder jaar en aan het einde van elke behandeling meten we ook met een vragenlijst hoe jij de behandeling ervaren hebt. Deze vragenlijst heet de CQ-index

Rapportcijfer:  8,68  (periode januari 2023- december 2023)

De gemiddelde resultaten van de vragenlijst (schaalscores en rapportcijfer) geeft ons waardevolle informatie om onze processen en zorg te verbeteren.

Vertrouwenspersoon

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met je behandelaar, kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Aan Behandelcentrum Twente is mevrouw Mieke Gondrie verbonden als vertrouwenspersoon. Je kan haar bereiken op telefoonnummer 06-82605478 of mail naar vertrouwenspersoon@stichtingwbjv.nl. Allereerst zal zij luisteren naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met jouw behandelaar.

Geschillencommissie Zorg Algemeen en Landelijk Meldpunt Zorg

Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht, dan kan je contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Contactgegevens:
De Geschillencommissie Zorg Algemeen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissiezorg.nl (digitaal klachtenformulier)

Ook kan je terecht bij Het Landelijk Meldpunt Zorg. Dit meldpunt geeft informatie en advies indien je een vraag of klacht hebt over de kwaliteit van zorg. Het meldpunt lost geen klachten op, maar helpt je wel verder. Zo informeren ze je over de mogelijkheden je klacht op te lossen, beantwoorden ze je vragen en helpen ze je met praktische tips. www.landelijkmeldpuntzorg.nl