Behandelcentrum Twente werkt samen met:

Woonbegeleiding Jong Volwassenen. Op initiatief van WBJV is ons behandelcentrum opgezet en je kunt ons zien als een aparte vestiging van WBJV. We werken nauw samen met de WBJV als het gaan om begeleiding bij wonen en als er psychische en psychiatrische problemen zijn.  Als je bij de WBJV woont en bij BCT in behandeling komt mag er alleen met jouw toestemming overleg en informatie uitwisseling zijn.

Youz Enschede is een polikliniek voor Infant Mental Health (IMH) en (jong)volwassenen. Als medicatie in jouw behandeling nodig is dan hebben wij een directe lijn met de kinder- en jeugdpsychiater van Youz om dit snel mogelijk te maken.

Huisartsen/ Praktijk Ondersteuner Huisartsen. Alle huisartsen in de regio kunnen verwijzen naar ons behandelcentrum. We hebben rondom verwijzingen contact met huisarst/POH. Als je toestemming hebt gegeven informeren wij ook jouw huisarts over jouw diagnostiek traject en/of behandeling. (zie ook kopje aanmelden)

Gemeente Als je onder de 18 jaar bent hebben we rondom jou verwijzingen contact met jouw gemeente. Ook als je ouder bent dan 18 jaar kunnen we samenwerken en overleggen met de gemeente bijvoorbeeld over werk, dagbesteding, wonen of financiële vraagstukken.

Als het voor jouw behandeling nodig is kunnen wij, met toestemming van jou, met  andere medisch specialisten en hulpverlenende instanties samenwerken. Je kan hierbij denken aan fysiotherapie, diëtisten, artsen, slaappoli, verslavingszorg, Jeugdbescherming Overijssel, LVB organisaties, woonvoorzieningen en andere GGZ instellingen.