Wij werken met de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de beroepscode voor psychotherapeuten. Deze laatste is te vinden op de site van Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Hierin staat bijvoorbeeld dat we toestemming van jou moeten vragen voor we informatie of contact over jou mogen hebben met iemand anders.

kwaliteitsstatuut goedgekeurd 2022

In het kwaliteitsstatuut en professioneel statuut heeft Behandelcentrum Twente vastgelegd hoe de kwaliteitseisen, verantwoordelijkheden en de zeggenschap binnen het behandelcentrum geregeld zijn.

Behandelcentrum Twente is gecertificeerd via de ISO 9001-2015. Dit betekent dat we ons continu bezig houden met de kwaliteit van zorg en het verbeteren daarvan.

Keurmerk Basis GGZ

Behandelcentrum Twente draagt het keurmerk Basis GGZ. Dit is een kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. We hebben het keurmerk gekregen doordat we hebben laten zien dat we meer doen dan volgens de wet nodig is om goed Basis GGZ te bieden. Je kan hierbij denken aan openheid om jou actief te betrekken bij de behandeling, nadenken over verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen.

Registraties en bijscholing

Alle hulpverleners hebben een universitaire opleiding. Daarnaast zijn er een aantal hulpverleners die daaropvolgend nog een opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapie afgerond hebben en hierdoor BIG geregistreerd zijn. Jaarlijks volgen wij bijscholing om onze kennis bij te houden. Ook hebben we wekelijks intervisie georganiseerd.

Jouw ervaringen
Jouw complimenten en verbeterpunten horen we graag. Hoe we die vragen, meten en gebruiken kan je lezen bij cliëntervaringen. Ook lees je daar ons rapportcijfer die andere jongeren/jong volwassenen aan ons gegeven hebben.