Ons behandelcentrum gaat zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en onze behandelaren ook nog een medisch beroepsgeheim. Jouw gegevens worden vastgelegd in ons systeem, dat beveiligd is en alleen toegankelijk voor bevoegden.

Om jouw persoonlijke gegevens en behandelinformatie vast te leggen gebruiken we een Elektronisch Cliëntendossier genaamd ONS. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens bewaren we je dossier 20 jaar.

Je hebt het recht om je dossier in te zien en zo nodig je medische gegevens, onder bepaalde voorwaarden, aan te passen of te vernietigen. Je behandelaar kan je hier meer over vertellen.

Door middel van de toestemmingsverklaring leggen we officieel en schriftelijk met jou vast bij wie we informatie mogen opvragen en met wie we informatie mogen delen. Onze medewerkers mogen alleen informatie verstrekken aan anderen die direct bij de behandeling betrokken zijn, en waarvoor jij officieel en duidelijk toestemming hebt gegeven.

Zonder jouw toestemming verstrekken wij nooit informatie aan anderen, ook niet aan bijvoorbeeld familieleden. We vragen je bijvoorbeeld schriftelijk toestemming te geven om informatie over jouw behandeltraject uit te wisselen met je huisarts.

Voor meer informatie over privacy en persoonsgegevens (AVG):

privacyverklaring BCT 2020